top of page
Search
  • barbarapresinska

What tomorow brings

The beginning of something new always brings a hill of hard work and all the surprises wajt it will brings further in the future✌️😊. But it is always worthy to start with courage to build what we believe in, what brings joy, beauty, satisfaction and positive energy to us and to others around us. And the future? No one knows now what tomorrow brings or when the crisis will end ... so inspiring words as Mr. Masaryk said: ‘Work on your goals to fulfill them. Because there is no time. '


Začiatok niečoho nového vždy prináša kopec tvrdej práce a všetky tie prekvapenia čo to prinesie ďalej✌️😊. Ale stojí to za to začať vždy s odvahou budovať to čomu veríme, čo prináša radost, krásu, naplnenie a pozitívnu energiu nám aj druhym okolo nás. Pýtať sa na budúcnosť? V dnesnej situácii nikto nevie čo bude zajtra ani kedy sa kríza skončí... takze inšpiratívne slova ako povedal pan Masaryk: ‘Rob na svojich Cieľoch aby sa naplnili. Lebo nie je čas.’25 views0 comments

댓글


bottom of page